POSTANOWIENIA OGÓLNE
– Serwis internetowy działający pod adresami: www.sklepkomputerowy.nl, www.robertk90.sg-host.com, www.pc-enter.nl, www.serwiskomputerow.nl, www.bestandenkwijt.nl prowadzony jest jest firmę PC ENTER Service z siedzibą w Helmond przy ulicy Heistraat 88a. Wpisany do krajowego rejestru firm (KVK) pod numerem: 58747915
Korzystanie ze stron możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
● w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
– Otrzymany produkt konsument ma możliwość zwrotu w ciągu 14 dni od zamówienia. Bez podawania przyczyny zwrotu.
– Możliwość zwrotu 14 dniowego dotyczy tylko Konsumentów. Oznacza to, że kupując produkt na użytek firmowy (z fakturą zakupu z numerem KVK przedsiębiorstwa) nie będziesz mógł skorzystać ze zwrotu 14 dniowego.
– Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie, w zakładce „Dodatkowe informacje”.
– W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
– Koszt zwrotu towaru bez podania przyczyny pokrywa klient. W przypadku niezgodności towaru z opisem koszt pokrywa sprzedający.
– Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat ze strony sprzedającego w związku z tym zwrotem.
– Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania oraz sprawdzenia produktu/ów.
– Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
– Wszelkie używane lub zmodyfikowane produkty nie podlegają zwrotowi.
– Produkt nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania, posiadać oryginalne folie zabezpieczające oraz nienaruszone opakowanie (nie licząc zabezpieczeń produktu które bez usunięcia nie pozwalają na przetestowanie sprzętu). Produkty które są zapakowane w opakowanie uniemożliwiające łatwe otwarcie powinny być delikatnie rozcięte aby nie uszkodzić opakowania.
– Produkty z uszkodzonym opakowaniem, materiałami zabezpieczającymi lub niekompletnym wyposażeniem nie podlegają pełnemu zwrotowi. Każda sytuacja jest oceniania osobno.
– Uszkodzone plomby na urządzeniu dyskwalifikują sprzęt z możliwości zwrotu.
– Po sprawdzeniu produktu zwrot zostanie wykonany przelewem  do 14 dni roboczych.
– W przypadku zaliczki na poczet zakupu (tj. rezerwacji sprzętu, przygotowania go według wytycznych klienta) zaliczka jest bezzwrotna również w przypadku braku rezygnacji / nie dopełnienia umowy (tj. nie odebranie w terminie ustalonym, nie opłacenie zakupu w terminie) lub rozpoczęcia prac na polecenie klienta (tj. instalacja software lub zmiana konfiguracji sprzętu na życzenie klienta) zaliczka jest bezzwrotna (pokrywa rozpoczęcie prac przez sprzedającego oraz jego koszty).
– W przypadku gdy rezerwacja produktu zostanie anulowana do 5 dni roboczych od daty rezerwacji oraz w tym czasie nie zostały wykonane żadne zmiany konfiguracji software lub hardware zaliczka podlega pełnemu zwrotowi.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
– PC ENTER Service jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta.
– Reklamowany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
– Wszelkie używane lub zmodyfikowane produkty nie podlegają reklamacji.
– Uszkodzone plomby na urządzeniu dyskwalifikują sprzęt z możliwości reklamacji.
– Nie udzielamy gwarancji na software oraz wszystko co z nim związane.

GWARANCJA NA PRODUKTY
– Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są objęte stosowną gwarancją, między innymi: nowe produkty gwarancją producenta, używane produkty Naszą wew. gwarancją.
– Uszkodzenie plomb lub ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. oraz używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej.
– Nie udzielamy gwarancji na software oraz wszystko co z nim związane.
– Produkty oddane na naprawę gwarancyjną są sprawdzane pod kątem powodu usterki – usterki spowodowane przez niepoprawny sposób użytkowania sprzętu są dyskwalifikowane z naprawy gwarancyjnej.
– Czas naprawy gwarancyjnej to maksymalnie 30 dni roboczych. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
– Reklamowany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

REGULAMIN NAPRAW

GWARANCJA
– Na naprawę udzielana jest gwarancja na okres min. 1 miesiąca. Gwarancja obejmuje wymienione części i związane z tym czynności.
– Nie udzielamy gwarancji na software oraz wszystko co z nim związane.
– Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym.
– Uszkodzenie plomb lub ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. oraz używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej.
– Nie udzielamy gwarancji na sprzęt po zalaniu, który udało się naprawić.
– W celu potwierdzenia gwarancji, klient zobowiązany jest przedstawić niezbędne dokumenty określone w warunkach gwarancji dołączonych do zakupionego przez niego sprzętu. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany sprzęt objęty jest gwarancją producenta, naprawa traktowana jest jako odpłatna zgodnie z cennikiem usług serwisu PC ENTER Service. Jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone, wówczas czas trwania naprawy liczony jest od dnia dostarczenia przez klienta dokumentów.

WYSYŁKA SPRZĘTU
– Sprzęt należy wysyłać na adres serwisu (PC ENTER Service, Heistraat 88a, 5701 HR Helmond) po wcześniejszym zgłoszeniu.
– Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. By uniknąć uszkodzeniom sprzęt należy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć.
– PC ENTER Service nie odpowiada na uszkodzenia produktów w przesyłce wykonanej przez klienta. Wszystkie wysyłki wykonywane przez PC ENTER Service są odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone.
– W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 10,00€ brutto, czego koszty poniesie klient.
– W przypadku odmowy opłacenia dodatkowego kosztu opakowania produktu – sprzęt zostanie wysłany w opakowaniu przygotowanym przez klienta w tym momencie PC ENTER Service nie odpowiada za możliwe wystąpienia uszkodzeń w transporcie.
– Wszystkie przesyłki wysyłamy kurierem DPD (możliwość wybrania innego kuriera na życzenie klienta). Koszt nadania paczki to 7,50€.
– Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem POSTNL są ubezpieczone. Koszt nadania ubezpieczonej paczki to 8,95€.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
– Naprawa będzie wykonana bez konsultacji z klientem do kwoty 50€ powyżej tej kwoty serwis będzie kontaktował się z klientem.
– W przypadku konieczności zamówienia części, serwis może zwrócić się do klienta z prośbą o wpłatę dodatkowej zaliczki.
– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przekazanego do naprawy (dyskach, pamięciach flash, itp.). Serwis nie ma obowiązku tworzenia kopii zapasowej czy odtworzenia oryginalnej zawartości dysku przed i po naprawie. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy, klient powinien zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach.
– Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 14 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.
– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transport urządzenia bez oryginalnego opakowania.
– System operacyjny oraz programy użytkowe wymagające licencji instalujemy wyłącznie z nośników dostarczonych przez Klienta.
– Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
– Sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 0,5% ceny usługi za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.
– W procesie naprawy serwis kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów wynikłych w trakcie naprawy oraz po realizacji zlecenia jako informacja o możliwości odbioru sprzętu: odbiór możliwy jest w siedzibie firmy przy ul. Heistraat 88a w Helmond w godzinach urzędowania w sklepie.
– Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
– Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.
– Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA), gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu na nowy, o ile jest on osiągalny.
– Serwis zastrzega sobie prawo do nie naprawienia uszkodzeń nie podanych, ukrytych lub wynikłych po ukończeniu naprawy –  podczas zgłoszenia sprzętu do naprawy.
– W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy zawartej w cenniku.
– W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.
– Po zaakceptowaniu ceny usługi niniejsze zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.
– Naprawa „zwykła” traktowana jest jako usługa w trybie standardowym, czyli czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 5 dni roboczych.
– W przypadku naprawy w trybie „ekspress” czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 2h o ile sprzęt został dostarczony do godziny 13:00. W przypadku gdy serwis nie dotrzyma terminu wykonania – klient płaci jak za usługę „zwykłą”. Usługa „ekspress” wykonywana jest tylko na żądanie klienta. W przypadku problemu z dostępnością części ekspertyza jest traktowana jako „ekspress”, a naprawa traktowana jest jako „zwykła”.

CZAS NAPRAWY
– Czas naprawy sprzętu wynosi 21 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
– Jeżeli komputer, dysk, system lub jakiekolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wówczas czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł, kluczy, itp.

KOSZTY NAPRAWY
– Każda usługa odpłatna poprzedzona jest wykonaniem ekspertyzy (sprawdzenia), które są czynnościami płatnymi z góry zgodnie z Cennikiem Usług serwisu PC ENTER. W przypadku wykonania pełnej naprawy, całkowity koszt naprawy jest pomniejszany o pobraną zaliczkę w wysokości kosztów ekspertyzy (sprawdzenia). Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet kosztów ekspertyzy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z naprawy lub niemożliwości jej wykonania z przyczyn niezależnych od serwisu PC ENTER (niedostępność części zamiennych, dodatkowe a wcześniej nie zgłoszone uszkodzenia, uniemożliwiające wykonanie naprawy).
– Ceny są ustalane przez serwis w oparciu o cennik usług serwisowych dostępny w siedzibie i na stronach internetowych firmy oraz ceny części użytych do naprawy.
– Serwis dokonuje naprawy zgłoszonych usterek bez dodatkowych ustaleń do kwoty zawartej na pierwszej stronie niniejszej karty. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na podstawie której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa oraz obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
– W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego.
– Szczegółowy regulamin serwisu znajduje się w siedzibie firmy bądź na stronach internetowych firmy.

serwis@robertk90.sg-host.com